دیروز 22 مرداد 92 ، رسول بداقی عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) که در چهارمین سال دوره ی حبس خود برای درمان به بیمارستان انتقال داده شده بود ،پس از یازده روز بستری در بیمارستان سینا با نظر پزشک معالجش-دکتر قینی- از بیمارستان مرخص شد.خوشبختانه دکتر قینی پاسخ سی تی اسکن و  آزمایشات ویژه و تخصصی مغز و اعصاب را که روی بداقی انجام گرفته مثبت ارزیابی کرد و وجود نشانه هایی مبنی بر موارد خطرناک را رد کرد.